మధురగీతాలు :టాలీవుడ్ తారల అసలు రూపం

అనౌన్సర్: ఇప్పుడు మధురగీతాలు కార్యక్రమం వింటారు.
దిశని పాశవికంగా అత్యాచారం-హత్య చేసిన వారిని ఎన్కౌంటర్ లో చంపడం పట్ల హర్షాతిరేకం వ్యక్తం చేశారు మన అభిమాన నటులు.
ఈరోజు మధురగీతాల కార్యక్రమంలో మంచి పాటలు వింటూ మీ అభిమాన నటుల అభిప్రాయం వింటూ పాటలు ఆస్వాదిద్దాం ఈరోజు.

అనౌన్సర్: ఇపుడు ఫలానా నటుడి ప్రతిస్పందన విందాం.

ఫలానా నటుడు: ఆమె హత్యఘోరం. నేను ఆరోజునుంచి అన్నం తినలేదు. నిద్రపోలేదు. ఈరోజు హాయిగా నిద్రపోతాను.

అనౌన్సర్: ఇప్పుడు ఓ పాట విందాం.

“ఏందిబే ఎట్టాగ ఉంది ఒళ్ళు ఎక్కడో గుచ్చావు చాప ముల్లు
ఓసినీ ఇంకాస్త ముందుకెళ్ళు చట్టిలో సరుకేదో నింపుకెళ్ళు”

అనౌన్సర్: ఇపుడు మరోఫలానా నటుడి ప్రతిస్పందన విందాం.

మరో ఫలానా నటుడు: ఆమె హత్య ఘోరం. నేను ఆరోజునుంచి అన్నం తినలేదు. నిద్రపోలేదు. ఈరోజు హాయిగా నిద్రపోతాను.

అనౌన్సర్: ఇప్పుడు ఓ పాట విందాం.

“లక్స్ పాప లక్స్ పాప లంచికోస్తావా
లడ్డు కొరికిస్తావా లవే తినిపిస్తావా
లిల్లీ పువ్వంటి సోకు లీజుకిస్తావా”

అనౌన్సర్: ఇపుడు ఇంకో ఫలానా నటుడి ప్రతిస్పందన విందాం.

ఇంకో ఫలానా నటుడు: ఆమె హత్య ఘోరం. నేను ఆరోజునుంచి అన్నం తినలేదు. నిద్రపోలేదు. ఈరోజు హాయిగా నిద్రపోతాను.

అనౌన్సర్: ఇప్పుడు ఓ పాట విందాం.

“కన్నెపెట్టరో కన్నుకొట్టరో
పాలపిట్టరో పైటపెట్టరో ….. ”

అనౌన్సర్: ఇపుడు మరో ఫలానా నటుడి ప్రతిస్పందన విందాం.

మరో ఫలానా నటుడు: ఆమె హత్య ఘోరం. నేను ఆరోజునుంచి అన్నం తినలేదు. నిద్రపోలేదు. ఈరోజు హాయిగా నిద్రపోతాను.

అనౌన్సర్: ఇప్పుడు ఓ పాట విందాం.

“చిన్న దమ్మే చీకులు కావాలా నా సామిరంగా
చీకులమ్మే చిన్నది కావాలా”

అనౌన్సర్: ఇపుడు ఇంకో ఫలానా దర్శకుడి సినిమాలో నటించిన నటుడి ప్రతిస్పందన విందాం.

ఇంకో ఫలానా నటుడు, దర్శకుడ: ఆమె హత్య ఘోరం. నేను ఆరోజునుంచి అన్నం తినలేదు. నిద్రపోలేదు. ఈరోజు హాయిగా నిద్రపోతాను.

అనౌన్సర్: ఇప్పుడు ఓ పాట విందాం.

“ఓ పిల్లా చావ్ పిల్లా
చావ్ పిల్లా
చావ్ చావ్ చావ్”

అనౌన్సర్: ఇపుడు ఇంకో ఫలానా దర్శకుడి సినిమాలో నటించిన నటుడి ప్రతిస్పందన విందాం.

ఒక ఫలానా నటుడు: ఆమె హత్య ఘోరం. నేను ఆరోజునుంచి అన్నం తినలేదు. నిద్రపోలేదు. ఈరోజు హాయిగా నిద్రపోతాను.

అనౌన్సర్: ఇప్పుడు ఓ పాట విందాం.

“గడపనా నీతో గంటలకొద్దీ
అయ్ బాబోయ్ ఆతర్వాతేమైపోద్ది
ఐదే నిమిషాలైనా అది సరిపోద్దీ ….”

అనౌన్సర్ : మన అభిమాన నటుల అభిప్రాయాలు, పాటలు విన్నారు కదా. ఈసారి మరిన్ని పాటలతో మళ్లీ కలుసుకుందాం. శెలవా మరి.

— KV కూర్మనాథ్ గారి వాల్ నుండి