పబ్లిక్ తో పీకే టీమ్ సర్వే…పరేషాన్ లో మంత్రి అల్లోల (ఫోటో : మంత్రి ఐకే రెడ్డి మధ్యలో పీకే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి ) Prashant Kishor :ఉమ్మడి అదిలాబాద్ జిల్లాలలో పీకే టీమ్‌ సర్వే సరికొత్త రాజకీయ చర్చకు…