తెలుగు లో ప్రసంగం మొదలు పెట్టిన మోడీజీ. పెరేడ్ గ్రౌండ్ లో విజయ సంకల్ప సభ లో … తెలంగాణ మొత్తం పెరేడ్ గ్రౌండ్ లో కనిపిస్తుంది . తెలంగాణ ఒక పవిత్రస్థలం. రెండురోజులుగా సీఎం లు,బీజేపీ నేతల ప్రేమను పొందాను.…