మనసు ఆనందంగా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫేస్ లో మంచి గ్లామర్ కనిపిస్తుంది. అవును ఇప్పుడీ మాట సింగర్ సునీత విషయంలో సుస్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పెళ్లి అయ్యాక సునీత ఫేస్ లో మరింత గ్లామర్ పెరిగింది. Also Read :  Amazon…