కావాల్సిన పదార్దములు – స్ట్రాబెర్రిస్ -5-8 పాలు -1/2 లీటర్ రాగుల పిండి (వేయించినవి ) -2 స్పూన్స్ నట్స్ హనీ యాలకుల పొడి తయారీ విధానం – 1. ముందుగా రాగుల పిండిని కాస్త రంగు, వాసనా మారేవరకు వేయించి…