ప్రేమ, పెళ్లి, మోసం తరుచుగా సమాజంలో చోటుచేసుకున్న ఘటనలు.. ఇది కూడా ఆలాంటి ఘటనే.. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి ఓ యువతిని గర్భవతిని చేశాడు. తీరా పెళ్లి టైం వచ్చేసరికి శ్రీజ అనే మరో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ…