ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ గా మారింది బుల్లెట్టు బండి సాంగ్.. నవవధువు తన భర్త పై ప్రేమను వొలకబోస్తూ డాన్స్ చేసింది. ఈ డాన్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది. ఎక్కడ చూసిన ఇప్పుడు ఇదే. ఈ…