నీవు అనుకుంటే అవుద్ది సామీ…… నీవు బ‌రిలో దిగిన‌ప్పుడు, నీవు బ‌రిలో ఉన్న‌ప్పుడు 16 ఏళ్ళ‌పాటు అభిమానులు అనుకున్న మాట ఇది.. నిజ్జంగానే నీవు అనుకుంటే అవుద్ది సామీ.. అందుకేగా… భార‌త్ ఇన్ని క‌ప్పులు కొట్టింది…. అందుకేగా.. భార‌త్ ఇన్ని రికార్డులు…