హుజురాబాద్ బై ఎలక్షన్‌‌‌ను ఇప్పడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొంది. పేరుకే ఉపఎన్నిక కానీ.. మెయిన్ ఎలక్షన్ లాగా భావిస్తోంది.. ఎలాగైనా ఈటెలను ఓడగోట్టాలని ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేస్తోంది.. ఇప్పటికే దళితబంధు లాంటి స్కీమ్‌‌ని ముందే తీసుకొచ్చిన సీఏం…