09-03-2022 బుధవారం నేటి పంచాంగం : Rasi Phalalu Today : ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం,ఉత్తరాయణం – శిశిరఋతువు,ఫాల్గుణ మాసం – శుక్ల పక్షం, (Rasi Phalalu Today)తిధి:సప్తమి రా2.37 వరకు నక్షత్రం:కృత్తిక ఉ8.48వరకు తదుపరి…