ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ గా మారింది బుల్లెట్టు బండి సాంగ్.. నవవధువు తన భర్త పై ప్రేమను వొలకబోస్తూ డాన్స్ చేసింది. ఈ డాన్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది. ఎక్కడ చూసిన ఇప్పుడు ఇదే. ఈ…

2004లో శేఖర్ కమ్ముల గారు ‘ఆనంద్’ సినిమా తీశారు. పెళ్లిలో తనకు కాబోయే కోడలు తన మాట వినలేదన్న అక్కసుతో ఓ అత్తగారు అంటుంది.. “మా బిరాదరీలో పెళ్లి కూతురు నోరు ఎత్తి మాట్లాడటమే పాపం!” అని. ఆ మాటలు విన్న…