టేస్టీ.. టేస్టీ..

చినుకుల్లో చాపల కూర.. నోరూరిస్తోంది..!

ఇయ్యాళ్ల పొద్దుగాళ్లటి పూట ఇంత చాయబొట్టు తాగుదామని బయటికి వోతుంటే రోడ్డుపొంటి శెక్కిళ్లు ఎర్రెర్రగున్న రవ్వు శాపలు తెల్లగా తళతళా…

రక్తంలో హీమోగ్లోబిన్ తగ్గిందా..? ఇది ట్రై చేయండి.!

               శరీరానికి అవసరమైన అత్యధిక పోషకాలను తనలో దాచుకున్నది బీట్ రూట్. కొందరికి ఇది నచ్చకపోయినా.. చాలామంది మాత్రం…