అనూ.. ఏంటీ అందం..!!

ఫోటో షూట్స్ తో కుర్రకారుకు హీటు పెంచుతోంది అనసూయ. అను డార్లింగ్.. కప్పినా.. విప్పినా.. కెవ్వు కేక అంటున్నారు ఫ్యాన్స్.

జబర్ధస్త్ యాంకర్ అనసూయ మరింత జోరు పెంచింది. ఫోటో షూట్స్ తో కుర్రకారుకు హీటు పెంచుతోంది. అను డార్లింగ్.. కప్పినా.. విప్పినా.. కెవ్వు కేక అంటున్నారు ఫ్యాన్స్.