శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఏ రోజు ఏ వాహనం.?

తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరిగింది. బుధవారం నుంచి ఈ నెల 21 వరకు ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ధ్వజారోహణంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. స్వామివారు ఏ రోజు ఏ వాహనం ఊరేగుతారనే వివరాలు మీ కోసం…

               వాహనం                             తేదీ           సమయం  

 1. పెద్దశేషవాహనం                     13-09-2018    రాత్రి 8 గంటలకు          
 2. చిన్నశేషవాహనం                   14-09-2018    ఉదయం 9 గంటలకు          
 3. హంస వాహనం                      14-09-2018    రాత్రి 8 గంటలకు          
 4. సింహ వాహనం                      15-09-2018    ఉదయం 9 గంటలకు     
 5. ముత్యపుపందిరి వాహనం       15-09-2018    రాత్రి 8 గంటలకు          
 6. కల్పవృక్ష వాహనం                 16-09-2018    ఉదయం 9 గంటలకు     
 7. సర్వభూపాల వాహన వైశిష్ట్యం  16-09-2018    రాత్రి 8 గంటలకు          
 8. మోహినీ అవతారం                  17-09-2018    ఉదయం 9 గంటలకు     
 9. గరుడ వాహనం                       17-09-2018    రాత్రి 7 గంటలకు          
 10. హనుమంత వాహనం              18-09-2018    ఉదయం 9 గంటలకు     
 11. స్వర్ణరథం                               18-09-2018    సాయంత్రం 4 గంటలకు   
 12. గజవాహనం                           18-09-2018    రాత్రి 8 గంటలకు          
 13. సూర్యప్రభ వాహనం                 19-09-2018    ఉదయం 9 గంటలకు     
 14. చంద్రప్రభ వాహనం                  19-09-2018    రాత్రి 8 గంటలకు          
 15. శ్రీవారి రథోత్సవం                    20-09-2018   ఉదయం 7.30 గంటలకు 
 16. అశ్వవాహనం                        20-09-2018   రాత్రి 8 గంటలకు          
 17. చక్రస్నానం                            21-09-2018    ఉదయం 7.30 గంటలకు 
 18. ధ్వజావరోహణం                     21-09-2018    రాత్రి 7 గంటలకు